هاست پرسرعت ایران - دایرکت ادمین

Premium Web Hosting 1GB

هاست پرسرعت ایران NVME
فضای 1 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

Premium Web Hosting 2GB

هاست پرسرعت ایران NVME
فضای 2 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

Premium Web Hosting 5GB

هاست پرسرعت ایران NVME
فضای 5 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

Premium Web Hosting 10GB

هاست پرسرعت ایران NVME
فضای 10 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

Premium Web Hosting 15GB

هاست پرسرعت ایران NVME
فضای 15 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

Premium Web Hosting 20GB

هاست پرسرعت ایران NVME
فضای 20 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"