هاست اقتصادی سی پنل

هاست اقتصادی 500 مگابایت

- به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

 • 500MB فضا
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل
هاست اقتصادی 1 گیگابایت

- به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

 • 1GB فضا
 • 30GB ترافیک ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل
هاست اقتصادی 2 گیگابایت

- به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

 • 2GB فضا
 • 50GB ترافیک ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل
هاست اقتصادی 5 گیگابایت

- به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

 • 5GB فضا
 • 80GB ترافیک ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل
هاست اقتصادی 10 گیگابایت

- به همراه "گارانتی 7 روزه" و "گارانتی اعتبار باقی مانده"

 • 10GB فضا
 • 100GB ترافیک ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل