سرور نیمه اختصاصی

VDS 4GB RAM

سرور نیمه اختصاصی ایران
رم 4 گیگابایت
به همراه گارانتی 7 روزه و گارانتی اعتبار باقی مانده

VDS 8GB RAM

سرور نیمه اختصاصی ایران
رم 8 گیگابایت
به همراه گارانتی 7 روزه و گارانتی اعتبار باقی مانده

VDS 16GB RAM

سرور نیمه اختصاصی ایران
رم 16 گیگابایت
به همراه گارانتی 7 روزه و گارانتی اعتبار باقی مانده

VDS 24GB RAM

سرور نیمه اختصاصی ایران
رم 24 گیگابایت
به همراه گارانتی 7 روزه و گارانتی اعتبار باقی مانده